Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit support-artikel beschrijven we hoe je een betalingskorting op een factuur of uitgave kunt boeken.

Er is sprake van betalingskorting, indien je met een klant afspreekt dat deze 10% korting krijgt, mits deze voor een bepaalde datum zijn factuur betaald.

De betalingskorting kunnen we boeken via de pagina Rekeningoverzicht (Type links boven in de pagina 'Rekeningoverzicht' in het zoekvenster) en open de pagina

De pagina toont alle transacties op onze bankrekening voor de opgegeven datumreeks 01-04-22 / 14-04-22

De eerste regel in het getoond voorbeeld betreft de ontvangst het bedrag van €1224,62 met de opmerking dat er 10% betalingskorting is toegepast. We gaan deze nu als volgt boeken:

We klikken op het icoon aan de linkerzijde van de regel, waarna het volgende venster wordt getoond:

We hebben onder Toewijzen aan Factuur/Uitgave de betreffende factuur 202216 geselecteerd, met bedrag €1236,99. Het pakket constateert dat het toegewezen bedrag lager is dan het factuurbedrag en vraagt hoe dit verschil met worden verwerkt, waarbij de volgende mogelijkheden bestaan:

  • Boeken als een deelbetaling
  • Boeken als betalingskorting
  • Boeken als koersverlies

In ons voorbeeld selecteren we 'Boeken als betalingskorting'

Onder Grootboekrekening verschil selecteren we de grootboekrekening waarop we de Betalingskorting willen boeken. Merk op dat hier automatisch al de rekening is ingevuld, van de grootboekrekening welke onder de pagina Bedrijfsvoorkeuren als Grootboekrekening Betalingskorting Debiteuren.

Druk nu op om de betaling definitief te boeken.

De pagina wordt nu ververst en de betreffende regel zal zijn verdwenen, dit vanwege het feit dat we boven in de pagina voor Status 'Concept' hadden gekozen.

Kiezen we nu voor Status 'Alle' of 'Definitief' en voeren we '202216' in Omschrijving en drukken daarna op , dan wordt de zojuist verwerkte transactie getoond.

We selecteren nu betreffende factuur 202216

We zien dat de factuur de status Voldaan heeft gekregen

Als we nu vanuit het menu kiezen voor de optie Bekijk Journaalposten, dan zien we hoe de boekingen binnen het grootboek zijn verwerkt.

Merk op dat het volledige factuurbedrag €1236,99 is geboekt op de 'Debiteuren' rekening en dat €12,37 is geboekt op de rekening 'Betalingskorting debiteuren', er is slechts €1224,62 op rekening 'Bank' geboekt.