Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je met je administratie in Yoursminc begint heb je wellicht al enige tijd je onderneming lopen en misschien zelfs je administratie in een ander boekhoudsysteem ingevoerd, of wellicht volledig uitbesteed aan je boekhouder of accountant.

Je kunt nu de ‘beginstand’ van je onderneming in Yoursminc invoeren m.b.v. de beginbalans, waarmee je vastlegt zaken als hoeveel je voorraad waard is en welke investeringen je bijvoorbeeld in je inventaris hebt gedaan en hoeveel geld je op je bank hebt staan. Tevens kun je hier ook de schulden bij je leveranciers en je vorderingen op je klanten invoeren.

Overigens, ook al noemen we dit de beginbalans, je kunt de beginbalans voor een boekjaar eigenlijk op ieder willekeurig moment gedurende het boekjaar invoeren, zolang je dit maar doet voordat je het boekjaar gaat afsluiten.

Het meest voor de hand ligt overigens wel dat je dit aan het begin doet van je boekjaar.

Ga hiervoor naar de menuoptie Financieel – Beginbalans

Selecteer eerst het boekjaar waarvoor je de beginbalans wilt invoeren en vervolgens het dagboek waarin deze moet worden geboekt.

In dit voorbeeld zie je dat hiervoor dagboek ‘Memoriaal’ met als tegenrekening ‘Tussenrekening beginbalans’ is gekozen. De tegenrekening zal worden gebruikt voor het boeken van alle beginsaldi op de beginbalans.

De pagina welke vervolgens wordt getoond geeft je de mogelijkheid om de beginsaldi voor de diverse Balans rekeningen in te voeren.

Nadat je dit gedaan hebt moet je voor de rekeningen waarvan je zeker bent dat deze het juiste saldo bevatten de rechter ‘Checkbox’ klikken en vervolgens op [Maak beginbalans definitief] drukken.  Hierna zullen automatisch de boekingen in Yoursminc worden uitgevoerd.

Voer nu op deze wijze je volledige beginbalans in.