Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bij het invoeren van de factuurdetails moeten we het te hanteren Btw-tarief selecteren, zie het volgende voorbeeld:

Image RemovedImage Added

In het getoonde voorbeeld selecteren we Btw-code 5 met als omschrijving “BE en EU – Verlegde BTW Laag tarief, Tarief: 6%” en zo doen we dit voor de overige factuurdetails. Let op dat u hier de juiste tarieven hanteert.

Uiteindelijk hebben we het volgende Factuur concept:

Image RemovedImage Added

Het getoond voorbeeld laat zien dat het btw-bedrag €0,00 bedraagt. Op het moment dat de factuur nu ‘Definitief’ wordt gemaakt, toont de factuur eveneens de voettekstregel waarin wordt verwezen dat er sprake is van verlegde Btw.

Image RemovedImage Added

Btw-aangifte

Kijken we nu naar hoe deze factuur is verwerkt binnen onze Btw-aangifte, dan zien we dat Vak 45 “Verkopen, BTW moet worden voldaan door de medecontractant” €1423€2224,50 95 en Vak 72 “Saldo van de vorige vakken, door de staat verschuldigd” €0,00 bedraagt.

Image RemovedImage Added

Klantenlisting

Creëren we nu ook het “Klantenlisting bestand” welke u bij iedere aangifte bij de Belastingdienst moet aanleveren dan zien we het volgende:

 Verlegde Btw Belgie 7Image RemovedImage Added

Het getoonde xml bestand bevat nu tevens de vermelding van het factuurbedrag – TurnOver 1105.00 2224,95 en het Btw-nummer van de betreffende debiteur (CompanyVATNumber IssuedBy)

 Verlegde Btw Belgie 8Image RemovedImage Added


Info

...