Veel ondernemers hebben te maken met het fysiek leveren van producten. In deze situatie zal je de levering vergezeld willen laten gaan met een Pakbon, waarop de geleverde producten worden vermeld, plus het verzoek om te controleren of alle vermelde producten daadwerkelijk zijn geleverd.

We kunnen zo’n pakbon samenstellen binnen Yoursminc door een extra ontwerp te creëren (Diverse – Voorkeuren – Extra ontwerp).

Als we nu de factuur selecteren, waarmee de geleverde producten zijn gefactureerd kunnen we aan de rechterzijde van de pagina het zojuist gecreëerde Extra ontwerp kiezen.

 Extra bijlagen 2


Door nu te klikken op de knop [Bekijk extra ontwerp] krijgen we het afdrukvoorbeeld van de (in dit voorbeeld) pakbon te zien.

 Extra bijlagen 3

In bovenstaand voorbeeld zien we hoe de pakbon er zal uitzien en kunnen we kiezen tussen het afdrukken of bewaren van de pakbon op onze PC.

In ons voorbeeld hebben we ervoor gekozen om de pakbon af te drukken:

 Extra bijlagen 4


You may also want to use visual panels to communicate related information, tips or things users need to be aware of.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues