Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yoursminc ondersteunt het werken met producten en diensten, welke je tijdens de creatie van een factuur kunt selecteren en waarna automatisch een productcode, omschrijving en prijs worden overgenomen in de factuur.  

Nu kun je er uiteraard voor kiezen om deze een voor een handmatig in te voeren, maar als je veel producten en of diensten hebt in te voeren kan dit erg tijdrovend zijn.

Yoursminc stelt je in staat om grote hoeveelheden producten oen of diensten in een keer in te voeren door gebruik te maken van de functie ‘Inlezen Producten’. Kies hiervoor uit het menu Producten → Producten → Inlezen Producten

Deze functie gaat er van uit dat je een zgn ‘Komma gescheiden’ bestand (ook wel csv genoemd) hebt voorbereid met hierin al je productgegevens. Een csv kun je op diverse manieren aanmaken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een spreadsheet programma zoals ‘Microsoft Excel’, maar vanuit Google Apps kun je dit ook doen.

We selecteren het betreffende bestand m.b.v. de knop

In ons voorbeeld geven we aan dat ‘;’ het scheidingsteken is.

De kolom ‘Eerste rij bevat kolomnamen’ zou moeten zijn geselecteerd als de eerste rij binnen het bestand de naam van de diverse kolommen bevat. In ons voorbeeld is dat inderdaad het geval.

Druk op

De volgende pagina stelt je in staat om de betekenis van de diverse kolommen vast te leggen.

Vervolgens moet de kolom indeling worden uitgevoerd door boven iedere kolom de juiste kolomnaam te selecteren, zoals het voorbeeld laat zien.

Druk op

De nu getoond pagina toont alle koppelingen welke er zijn gemaakt.

Druk nu op , waarna het inlezen van het bestand wordt gestart.

Druk nu op

De producten worden nu allemaal ingelezen en zullen in de administratie worden opgenomen. Indien er producten in het bestand worden aangeboden, welke al in de administratie aanwezig zijn, zullen deze met de gegevens vanuit het bestand worden gewijzigd. Dit betekent eveneens dat op deze wijze dus bijvoorbeeld wijzigingen in omschrijving en/of prijs kunnen worden doorgevoerd.

Het volgende voorbeeld toont de binnen de administratie ingelezen producten.

We zien tevens dat de producten automatisch aan de standaard ‘Omzet‘ rekening zijn gekoppeld. Deze vind je terug binnen de Bedrijfsvoorkeuren (Menu Diverse → Voorkeuren → Bedrijfsvoorkeuren).Het inlezen van producten of diensten vanuit een .csv bestand, wordt door veel van onze startende gebruikers gebruikt om deze vanuit een vorig gebruikt pakket over te nemen in Yoursminc. 

Als je er ondanks deze beschrijving niet helemaal uitkomt, neem dan gerust contact met ons op, want we helpen je hier graag mee.