Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het pakket ondersteunt de automatische generatie van een factuurnummer.

De inrichting van factuurnummers binnen het pakket is gekoppeld aan de inrichting van Dagboeken. De wijze waarop wordt omgegaan met factuurnummers wordt nl bepaald per dagboek.


Hiervoor navigeren we via Diverse – Financieel – Dagboeken

Vervolgens selecteren we hier het dagboek waarvoor we de nummering willen inrichten (dit is altijd een dagboek van het type ‘Verkoop’).

We vinden binnen de Dagboek pagina een 3-tal nummerreeksen nl voor Journaalposten, Facturen en Offertes. Openen we nu de Nummerreeksen facturen dan zien we het volgende:

De nummerreeksen worden voor een Dagboek bepaald per Boekjaar.

De volgende keuzes kunnen nu worden gemaakt:

Handmatig

Indien je zelf een Factuurnummer wilt toekennen aan een Factuur, zet je deze op ‘Ja’. Op het moment dat je nu een nieuwe Factuur creëert, zul je op het moment dat je de status van de Factuur wijzigt naar ‘Definitief’ een Factuurnummer kunnen invoeren.

Kies je hier voor ‘Nee’ dan zal Yoursminc automatisch een Factuurnummer genereren aan de hand van de volgende opties.

Jaar voorvoegsel

Indien je hier kiest voor ‘Ja’ zal ieder gegenereerd Factuurnummer worden voorafgegaan door het jaartal. In het getoond voorbeeld betekent dit dat het eerste gegenereerde Factuurnummer zal zijn: 2021001. Het aantal nullen aan de linkerzijde wordt bepaald door ‘Maximale lengte’, in dit voorbeeld 3.

Maand voorvoegsel

Indien je hier kiest voor ‘Ja’ zal bij ieder gegenereerd Factuurnummer het maandnummer worden opgenomen. Het aantal nullen aan de linkerzijde wordt bepaald door ‘Maximale lengte’, in dit voorbeeld 3.

Start

Het begin van de nummerreeks.

Einde

Het einde van de nummerreeks.

Voorvoegsel

Indien je wilt dat ieder Factuurnummer wordt voorafgegaan door één of meerdere letters, dan kun je deze hier vastleggen. Wil je bijvoorbeeld dat ieder gegenereerde Factuurnummer begint met de letter ‘F’ dan voer je deze hier in. Zie ook het voorbeeld.

Achtervoegsel

Indien je wilt dat ieder Factuurnummer wordt afgesloten door één of meerdere letters, dan kun je deze hier vastleggen.

Maximale lengte

Indien je hebt gekozen voor het automatisch laten genereren van Factuurnummers (Handmatig – ‘Nee’), dan wordt een nummer gegenereerd wat ligt tussen ‘Start’ en ‘Einde’, waarbij het gegenereerde nummer aan de linker zijde zal worden aangevuld met nullen ‘0’ tot de ‘Maximale lengte’. In ons voorbeeld staat deze op 3, hetgeen resulteert in gegenereerde nummers als in: 001, 002, 003 etc.

Niet te wijzigen zijn de velden:

Laatste

Toont de laatste gegenereerde waarde

Laatst nr gegenereerd

Toont het laatst uitgegeven Factuurnummer


Related articles