Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Activiteiten zijn onderdeel van de functies Projecten en Urenregistratie. Een project bestaat nl uit het uitvoeren van een aantal activiteiten en het registreren van gewerkte uren voor een bepaald project gebeurt voor een specifieke activiteit. Dit levert o.a. als voordeel dat je tijdens de facturatie van je projectactiviteiten aan je klant, je altijd een volledige specificatie kunt geven hoeveel uren je per specifieke activiteit hebt uitgevoerd.

Zodoende is het invoeren van activiteiten ook de eerste stap welke je binnen het pakket zou moeten doen, alvorens je projecten kunt gaan invoeren of gewerkte uren kunt gaan vastleggen.

Kies vanuit het menu voor de optie Projecten en kies vervolgens voor

In het getoonde voorbeeld zien we dat er al een aantal activiteiten zijn vastgelegd.

Willen we nu een nieuwe activiteit invoeren druk dan op

 

Druk nu op

Deze activiteiten kunnen nu worden gebruikt bij het invoeren van projecten en later bij het vastleggen van gewerkte uren.