Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Door gebruik te werken met budgetten, krijg je controle over de inkomsten en uitgaven. Je wilt in dit kader dan ook kunnen zien hoe je onderneming ervoor staat, wanneer we de budgetten vergelijken met de werkelijk gerealiseerde resultaten.

Yoursminc voorziet in de volgende inzichten:

 • Grootboekrekening - Werkelijkheid vs budget per jaar
 • Grootboekrekening - Werkelijkheid vs budget per periode
 • Kostencategorie - Werkelijkheid vs budget per jaar
 • Kostencategorie - Werkelijkheid vs budget per periode
 • Product - Werkelijkheid vs budget per jaar
 • Product - Werkelijkheid vs budget per periode
 • Project - Werkelijkheid vs budget per jaar
 • Project - Werkelijkheid vs budget per periode

We geven nu een aantal voorbeelden:

Navigeer via menu Budgetten naar de optie Budgetten versus werkelijkheid

We kijken allereerst naar een voorbeeld van het inzicht Grootboekrekening - Werkelijkheid vs budget per jaar

Het overzicht toont voor grootboekrekening 8000 - Opbrengst verkoop hoog tarief, waarbij het budget €6705,30 bedraagt en het huidig saldo voor boekjaar 2021 €6823,35 bedraagt. Dit houdt in dat we over het hele boekjaar gezien, €118,05 boven het budget zitten en de 'Afwijking' zodoende groen wordt gekleurd.

Kijken we echter naar het budget voor rekening 8040 - Opbrengst verkopen laag tarief, dan zien we dat we hier achterblijven op het budget (nl €17.099,32) en de Afwijking zodoende rood kleurt.

Laten we nu eens kijken naar een voorbeeld van het inzicht Grootboekrekening - Werkelijkheid vs budget per periode

We kijken nu naar budgetten en werkelijkheid van dezelfde rekeningen 8000 en 8040, maar dan per periode (maand in dit voorbeeld).

Wen nu dat we in de maand augustus, voor wat betreft rekening 8000 - Opbrengst verkoop hoog tarief, netjes boven het budget presteren, echter voor rekening 8040 - Opbrengst verkopen laag tarief, zitten we onder het budget.

Op gelijke wijze, kunnen we nu ook kijken naar onze budgetten en de werkelijke gerealiseerde opbrengst per product. We openen overzicht  Product - Werkelijkheid vs budget per jaar.

Image Added

Het getoonde voorbeeld laat zien dat we over het hele jaar voor beide getoonde producten, nog ruim onder het budget zitten.


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesYOUR
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "budgetten" and type = "page" and space = "YOUR"
labelsbudgetten


Page properties
hiddentrue


Related issues