Voor het voeren van een gezonde bedrijfsvoering, kan het werken met budgetten een goed hulpmiddel zijn. Je verschaft hiermee nl inzicht in wat je gedacht of gehoopt had aan omzet te maken met je onderneming en kunt vervolgens door te vergelijken met de werkelijkheid vaststellen in welke gevallen je volgens budget of zelfs daar boven zit, maar eveneens kun je vaststellen in bijvoorbeeld welke perioden je achterblijft bij een budget van de omzet en op basis van deze cijfers proberen bij te sturen.

Yoursminc ondersteunt het vastleggen van budgetten per jaar en periode (maand) voor de volgende 'dimensies':

  • Grootboekrekening - Bijvoorbeeld '8000 - Omzet'
  • Kostencategorie - Bijvoorbeeld 'Autokosten'
  • Product - Bijvoorbeeld 'Abonnement 1 - Gemengd boeket'
  • Project - Bijvoorbeeld 'Inrichten balie bedrijven'

  • No labels