Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het invoeren van een budget gaat als volgt:

Selecteer vanuit het menu de optie Budgetten en druk op de kop

Voer een Code, Korte omschrijving en het Jaar waarvoor het budget geldt, in.

In eerste instantie zul je werken met een budget in de status 'Concept budget'. Zolang het budget deze status heeft, kunnen wijzigingen worden aangebracht. Nadat je de status van het budget zou wijzigen in 'Definitief', zal het niet meer mogelijk zijn om hierin nog wijzigingen in aan te brengen.

Druk op om het budget definitief te creëren.

Yoursminc, ondersteunt het invoeren van meerdere budgetten voor een boekjaar, waardoor je in staat bent om meerdere versies van je budget te onderhouden. Zo kun je met meerdere inzichten een vergelijking maken tussen verschillende budgetten en de werkelijke cijfers.

 

Je kunt de verdere details van het budget invoeren door te klikken op

In het getoonde voorbeeld kiezen we ervoor om het jaarbudget te baseren op resultaten van het vorige boekjaar en daar dan 20% bovenop te doen.

Het budgetdetail wat we nu willen invoeren heeft betrekken op Grootboekrekening 8000 - Opbrengst verkopen Hoog tarief 

We drukken nu op

We zien nu dat het Jaarbudget succesvol is gecreëerd en het totaal budget voor de opgegeven grootboekrekening €6705,30 bedraagt (gebaseerd op de resultaten van boekjaar 2020 + 20%)

Nadat we nu de sectie Budget per periode hebben geopend, zien we dat het Jaarbudget is verdeeld over het aantal perioden binnen het boekjaar, normaal gesproken 12.

Indien we zouden willen, kunnen we de budgetbedragen voor specifieke perioden wijzigen. Dit zou logisch zijn, als we verwachten dat we gedurende de zomermaanden meer of minder verwachten om te zetten t.o.v. de maanden aan het begin of aan het eind van het jaar.

Eventuele wijzigingen binnen de ingevoerde gegevens kunnen we vastleggen m.b.v.

Uiteraard kunnen we een eerder ingevoerd Jaarbudget verwijderen door op te drukken

De knop brengt ons weer terug bij de vorige pagina, waarin we de budgetgegevens weer terugvinden

Op gelijke wijze hebben we nu een budget ingevoerd voor:

  • Kostencategorie: Autokosten
  • Producten: Abonnement 1 en Abonnement 2

E.e.a. resulteert in het volgende overzicht: