Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Veel ondernemers hebben te maken met het fysiek leveren van producten. In deze situatie zal je de levering vergezeld willen laten gaan met een Pakbon, waarop de geleverde producten worden vermeld, plus het verzoek om te controleren of alle vermelde producten daadwerkelijk zijn geleverd.

We kunnen zo’n pakbon samenstellen binnen Yoursminc door een extra ontwerp te creëren (Diverse – Voorkeuren – Extra ontwerp).

...

Image Added

Als we nu de factuur selecteren, waarmee de geleverde producten zijn gefactureerd kunnen we aan de rechterzijde van de pagina het zojuist gecreëerde Extra ontwerp kiezen.

 Extra bijlagen 2Image Modified


Door nu te klikken op de knop [Bekijk extra ontwerp] krijgen we het afdrukvoorbeeld van de (in dit voorbeeld) pakbon te zien.

 Extra bijlagen 3Image Modified

In bovenstaand voorbeeld zien we hoe de pakbon er zal uitzien en kunnen we kiezen tussen het afdrukken of bewaren van de pakbon op onze PC.

In ons voorbeeld hebben we ervoor gekozen om de pakbon af te drukken:

 Extra bijlagen 4Image Modified


Info

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesYOUR
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "pakbon" and type = "page" and space = "YOUR"
labelspakbon

...

Page properties
hiddentrue


Related issues