Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op het moment dat een factuur vervaldatum is verstreken, zul je een klant (afnemer, debiteur) willen aanmanen.

Het pakket stelt je in staat om facturen met de status 'Verzonden' aan te manen, waarbij er 2 mogelijkheden zijn:

  1. Het aanmanen van 1 enkele factuur
  2. Het aanmanen van meerdere facturen tegelijk

Het aanmanen van 1 enkele factuur

Open de betreffende factuur vanuit de Factuur overzichtpagina 

Onder Factuurontwerp aan de rechterzijde van de pagina, openen we nu de lijst met beschikbare Factuurontwerpen

In dit voorbeeld kiezen we 1e - Herinnering - Flower to the People en drukken vervolgens op

Hierna wordt om een bevestiging gevraagd, vanwege het feit dat deze actie zal resulteren in het aanpassen van de huidige factuuropmaak.

Druk op

Je zult nu zien dat de opmaak van de factuur is aangepast volgens het gekozen Factuurontwerp

druk nu op de knop

Druk op

De aanmaning wordt nu verstuurd en tevens zal de status van de factuur zijn gewijzigd in '1e keer aangemaand'

Het aanmanen van meerdere facturen tegelijk

Het kan voorkomen dat er meerdere facturen moeten worden aangemaand, ga hierbij als volgt te werk:

In de Factuur overzichtpagina, selecteer aan de linkerzijde van de pagina 'Verzonden' als status welke in het overzicht moet worden getoond.

Selecteer nu de facturen welke je wilt gaan aanmanen

Druk nu op

Het volgende venster wordt nu getoond

Selecteer het gewenste toe te passen ontwerp en druk op

Het gekozen Factuurontwerp zal nu op de aan te maken facturen worden toegepast

Terwijl de aan te manen facturen in de pagina zijn geselecteerd, druk op

In het verzoek om bevestiging druk je nu nogmaals op

De aanmaningen worden nu verstuurd.