Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op welke wijze gaan we om met het eigen gebruik van een aankoop, zoals bijvoorbeeld een auto?

Het kan zijn dat je als eenmanszaak beroepskosten maakt voor een aankoop welke je ook voor privédoeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor een auto, of energiekosten t.b.v. een ruimte die ook privé wordt gebruikt. Deze kostenposten mogen niet volledig als beroepskosten worden geboekt.

Binnen Yoursminc sturen we dit aan m.b.v. een kostencategorie, een voorbeeld van een kostencategorie zou kunnen zijn 'Autokosten' zie het volgende uitgewerkte voorbeeld:

Navigeer naar het menu Diverse - Voorkeuren - Kostencategorieën en selecteer vanuit het overzicht kostencategorie 'AUTOKOSTEN'

Je ziet nu naar een Kostencategorie-code en een omschrijving een 2-tal grootboekrekeningen:

Grootboekrekening zakelijke kosten (Beroepskosten)
Hier hebben we grootboekrekening 241000 Rollend materieel toegewezen

Grootboekrekening privé gerelateerde kosten
Hier hebben we grootboekrekening 612180 Privé gebruik autokosten toegewezen

% Aftrekbaarheid Btw
Geef hier het percentage waarvan de Btw aftrekbaar is

Soort
Selecteer hier het kostensoort, waarop het percentage aftrekbare Btw betrekking heeft.

Zakelijk gerelateerd %
Geeft hier het percentage van de kosten welke zakelijk gerelateerd zijn, zoals in het getoonde voorbeeld 75% van de Autokosten als zakelijk gerelateerd worden gezien. In deze situatie zien we dus 25% als privé gerelateerd.

Extra informatie
Hier kan eventueel een extra toelichting van de betreffende kostencategorie worden vastgelegd.